Güzel Aşk Sözleri, Sevgi Sözleri, Aşk Sözleri, 2017 Sözleri, Etkileyici Sözler

Morali bozuk nickler

Bacaklarıma dağılan saçlarının arasında umutların.
Düzeldin sen farkındamsın artık kan kokmuyor bileklerin...
Mezar kazıcısı bana el sallar işini teslim eder,
O işini sevsede, sevmez onu ölüler...
. . .Köpekler için üzülmeye değmez !
Köpekler; burunlarının dibinde bile olsa
Renk körü oldukları için,
Gökkuşağının o güzel renklerini göremezler.
Bizde zamanında bir köpeğe;
Gökkuşağının renklerini gördüğümüzü anlatmaya çalıştık ama
Hiçbir köpeği inandıramadık !
kuzuLar içn ağLaan krtLar vrmı bu hayta ??!BiLiriM éLbétté,
biLiriM âsLındâ sénin hiç oLMâdıgını,
vé âsLâ da oLâMâyâcâgını
. .. aMa .. .
sizofréni dé tıpkı évciLik gibi
yâLnız oynânMâz!

LANET olsun seni çok sevdim,
LANET olsun perisan ettin,
Kalbimi söküp çekip gittin,
son sözüm sana beni KAYBETTiiN(mahfettin)


   eski tarihi msn sözleri

Küçücük bir toz tanesini bir mücevher sanmışım
Bir aşk yaratmış tek başına yaşamışım.


Kendini bi boq sananlar.... Gerçekten SandıgınıZ gİbisiniz..
Düичa uµrumda deqiŁĸi ; havŁaЧaИ κöpεκŁεr umЯumda oŁSuИ


---Hani -unuT- Démi$Tin Ya..i$Té O an İçim Yandı...kaLßim aCıdı -----
// İçimdé kaLmı$Tı söyLéYémémi$Tim qidéRkén...MéqéR Né acılı çok Sévmi$im unuTmak isTéRkén //
++ | kıRık kanaTLaRımLa haLa uçmaya CaLı$an ßir méLéqim $imdi |++
ßLLi ki yoRuLmu$um...İyidé néRéYé kaDaR ßu oyunLaR...İçimDéki kaRanLıkTa kayßoLmu$um...NéRéyé kaDaR ßu Yok oLu$LaR .. ??
Ték ßir korku VarDı İçimi üRpérTén...ßiLékLéRimDé ki ßu yaRaLaRı kanaTaßiLécék Ték aCımdı...Ya öLméLiyDim aRtık Yada yok oLmaLı...ßéLki dé HéR aCı İçindé ya$anmaLı...


++ | Hiç ßiR sévap muTLu éTmédiki ßéni..SéninLé i$LéDiqimiz qünahLaR kadaR | ++
^^ qéCici asma ßéni kaLıcı öLdüR...ßoyNumun İzi kaLsın YüRéqinin İpindé.. ^^
morali bozuk nicklerSén HéR$éydén wazqéCTiqim anda qéRiYé Ték kaLansın..!!

ÇıqLıkLaR Duymak isTioR kuLakLaRım...Ya aTmaLıyım Taa DéRindén Yada aTTıRmaLıyım ßi YéRLéRdén...
kan qöRmék isTiyoR qözLéRim Ya KésméLiyim ßiLékLéRimi Yada kanaTmaLıyım Tüm yaRaLaRı...
öLüm isTiyoR ßédénim...Ya öLDürméLiyim qéCici VaRLıqımı Yada öLdüRméLiyim ßüTün anıLaRı !!!
ßiR ÇıqLıkTı YanLızLıqım Hépiniz mi SaqıRdınız ??

ßomßo$ hayaLéRLé Yiné yoLun ßa$ına dönDüm...séni Ya$aTmaya CaLı$mayın...ßén Doqduqum qün öLdüm !!!
ßo$LukTayım...UmaRsızca Vé CıkmakSızın...hayaLLéRimi çaLdınz..!! ßaRi RüyaLaRımı qéRi véRin !!!!!

ÇocukLuqumdan kaLma TéßéSsümLéRLé qüLüyoRum éTRaFımdaki YüzLéRé....
Kimi İnandırmaya caLı$ıyosunuz Siz ?? Hépsi yaLan Hépsi sahTé !!!

--diLék TuTmadan kaYdı yıLdızLaRımın Hépsi --
qözLéRimdén döküLén ßu inciLéR Sadécé ßir kaç anının hüzünlü haTıRası....
asıL yaRam İçimé akıTTıqım Kan damLaLaRında sakLı !!!söz VéRmi$Tin Hép ßénimdin .... Sén nasıL SévqiLisin ?? Hani qiTméyécékTin _?? !!
edit

Hiç yorum yok:

Sonraki Kayıt Önceki Kayıt
© Design 1/2 a px. · 2015 · Pattern Template by Simzu · © Content Güzel Aşk Sözleri, Sevgi Sözleri Aşk Sözleri | Günün Maçları