Güzel Aşk Sözleri, Sevgi Sözleri, Aşk Sözleri, 2017 Sözleri, Etkileyici Sözler

gothic msn nickleri

| 19 Mayıs 2010 Çarşamba | , |
késinLikLé maSumum... { isTémédén uyDum $éyhTana } !!

Sén hiç ßoy aYnaSına ßakTın mı ? én fazLa 1.50 sin ! Daha azLa ßüyük qöRMé kénDini i$Té !...ßücüRün TékiSin !!
ßiLioRum ßécéRémiCéxin Ama yinédé ''Sus'' mayı Déné !!

kızma Canm SéFqüLüm..NapiiMmm 5 Tané anCa késio..Çünkü az qéLiyoSun !!
a$kum Sén haywaN mıSın ?

ßu kadaR haywanSévéR oLduqumu ßnDé ßiLmiyoDum


éh SnDé hakSız sayıLmazSın !! SonucTa aç ßi aYısın Yémék vérmédén OynamazSın !!
ßunLaRDa kaRı$ık !! [ qoThiC & émo ]dü$sém yiné uçuRumDan ßu déFa oLsun éLimDén TuT ßé öLüm !!

 punk nickleri


éLimDé ki ßu çizqiLéR qéCmi$in faLı..İçinDéki izLéR tarz öLümLéRdén kaLmaLı..
damaRLaRımDaki Kanın TaRiFi Yok..akaR duRuRLaR...ßazén oLduqu qißi, ßazén ßiLékLRimé DoqRu...Daha Dn küÇücük CockTum...Dizimdéki yaRayı én ßüyük aCı sanaR DuRuRdum !..Nérdn ÇıkTı Yha ßüyümé FikRi ?
aLDıRmıyoRum arTık..Oynnan Hér Oyuna..dü$écéqim kadaR dü$mü$üm ßén zaTén Tuzaqa !!

i$Té o qün anLıcm muTLuLuqu...Sadécé O qün ßiLicém huzuRu, séssizLiqi..öLümün kuCaqına dü$Tüqümdé anLıyCam qéRcék sévqiyi !!


gothic msn nickleri


mézaR Ta$ıma yazsınLaR a$kın isMini...KéFénin aRasına koySunLaR muTLuLuqun Rémini...ßéLki O Zaman huzuR ßuLuRum..!

masaL diyaRLaRınDan qéLmi$ PéRiLéR qißiyim...ßu nasıL özlem ßi Dünya haLa çözmü$ déqiLim

uçuRTma mı SanDınız ßéni..ßoyNuma İpi Takıp uÇuRmaya caLı$ıyosunuz !!
ßana kanatLaRımı Vérin qéRi...siz uÇmayı ßiLmiyoSunuz !!

kimséSizLiqimin kimé aiT oLduqunun né önémi waR. ?
sonuçTa yiné KimSésizim !!

qüné$i qöRméyi ßu kadaR Çok isTérkén nédén Hér şekilli yéri siyah ßéyaz qöRDüqümü $imDi anLıyoRum..méqéR çaLmı$sınız Tüm RénkLéRimi O yüzDén qöRémiyoRum !!
edit

Hiç yorum yok:

Sonraki Kayıt Önceki Kayıt
© Design 1/2 a px. · 2015 · Pattern Template by Simzu · © Content Güzel Aşk Sözleri, Sevgi Sözleri Aşk Sözleri | Günün Maçları