Güzel Aşk Sözleri, Sevgi Sözleri, Aşk Sözleri, 2017 Sözleri, Etkileyici Sözler

Yepyeni aşk nickleri

| 9 Ağustos 2010 Pazartesi | , |
yhqLuunda qach dmLa gzy$ı edr adn ?..*
sviorsn sndm.. snnda yLnz qldm !.)x
uzqdn baqıp insnlara qn$malr yazdm dudaqlara .. snra qndime baqdm dıqlım dıqlım " ylnzdm " ..
göqdelnlerdn düqrdüm dnyaya .. bn hyadm byunjaa !..
gzL 1 gn öLmq ichn ..
suchm neydi allhm nie onu pndn aldn ?* )x
Hani bir gün özlersen ..Geri dönmek istersen geLL..Hiç düşünme bir an bile ..Bir gülüşün yeter!*


Bile bile ölmek zor geliyor sonuna kadar kahrolmaktan ..Direnene yollar dar geliyor esir olmaktan...
gdnin ardnda baqıp aalanmass !*
elmdn hçbşy glmes gçbi çarm y.o.q. !*
ßdmior kvgm qadrle aramı qim yapajaq ?*
mcßurmusn heß en uzaa gdmee ?*
ßazn 1 itin duası tutur yh...
yh unuddum yh wzgcdm .. ßlmiorm!*
pn snn ßörtlenli reçelin ..(a)
pn melq yüslü şeidan (6)
del bad biy elmde göqyüşü vay LaLa .. (a)
qmden yna tnrım hayaq ?* qader mi czmı ßna anld .. ya da ßni al ßşdan yarad ne söyled ne de ağlad !
snde gddn bu diyrdn ßni qim svejeq ? )x
şmdi snde yqsn hç farqetmez bn yne aynı bn! acının şeqli afrqlı hç farqedmes bn yne qybeden ! )x
qaybeddiq sverqen !*
ßna sßırlar dlerdn..sn pes eddin bndn erqn !
dışrda düş içimde yaş ..ağlasam ne olur?
herşey ylnızlıqdn baq baq baq ..
snmüor adeşimiz.. ama alev alevde ynmıoq ! ayrılıq zor ama.. beraberqende olmuor!
aranıor shißi ruhumun..
svginz nerde övndüğünüz ?*

ҳ̸ҳ̸ҳ ßεռ հﻪկﻪէı ८ενгﻨო ժı$ı կรﻪ$ıօгսო !.. հﻪկﻪէ ßεռﻨ £ռցεllεรε ռօlսг ؟?.. ҳ̸ҳ̸ҳ
Ya$aMaK ßuYsA...ÜsTü KaLsıN...!


Deq!$T!R€m€zS!n ߀ni..߀n ßuyum...!! ß!raz Huysuz B!Raz KıRıK...!! ߀n K€nd!mL€ MuTLuyuM

καÇιгdιqιи нéг$éч іÇіи рі$мαиLικ duчαгѕıи,рі$мαиLικ duчduquи ніÇ ßіг $éч іÇіи ѕαиα αсιмαм...

иé $éκіL іÇіи ωéгéиLе иédé ωéгéи іÇіи $éκіLdéи $éκіLé qігéиLe і$ім оLмαz..!...

ѕєи аиса оиа вυиа Lаf γєті$тіЯ ‚ імај вОzυк віЯаѕ dєĝі$тіЯ ‚ нєЯ каdıиı аииєи мі ѕаиdıи Окυγυр каfаиı ваγа ві gєLі$тіЯ...
2011 nickleri , yepyeni aşk nickleri
ßir Kéré qittin Ya Artıq ßin Kéré Dönséndé ß0$...Sén ßéndé günah  ßittin Artıq ÖmrünCé Séwsénde ß0$... "

ßéN Séni mi Sévmi$im Sana mı Yanmı$ım Sana mı İnanmı$ım Sana mı ALdanmı$ Kanmı$ım ßhén Né Kadar AptaLmı$ım...!

qérÇék ßuysa Ya$ıy0rsak, Kadér warda ßiz Yazıyorsak, ßhén Séni Kadérimé Yazdım.. İstér SiLér qidérsiN, İstér KaLır Ömür ßoyu SéwérsiN....

Ya Sén qidipté UzakLara ßhénsizLiqé Alı$ırsaN...Ya Sén SéwqiLim UmmadıqıM Kadar ßhéni Çaßuq UnuTuRsan...

aqRıma qiTTi ßé SéwDiqiM, MéqéR hiÇ ßir DéqéRim Yhoqmu$ … AqRıma qiTTi ßé SéwDiqiM ßhéNi hiÇ TanıMamı$sıN …

Séwdamı €n Çok AnLatmaq İstédiqiM SuskunLuquMsuN Artıq... aşk SusTum.. 0ysa AnLatCaq Né Chok $héy Wardı..!

üSTü Séndé KaLsın Hayat.. Artıq ßhéndéN aLacaqıN KaLmadı...

SiLdikLéRim Wardır .. 0nLar YaNLı$LaRıM wé Pi$MaNLıqLaRımdır AdLarı AnıLmaz, HatırLarı SoRuLmaz SadéCé " BéDDuaLaRıMDıR … ‘’

...YiNé ßir Téq O KaLaCaK, Ya$aNaCak YıLLardan da qéRiyé... ßir Ték Séwqi OLaCak ßunCa TéLa$tan ArtakaLan... --- ÖTéSi YaLaN ---

ßhén 'SéN SéN' dié ßittim oqLum ! Hadi UnuT UnuTaßiLirSéN..! ßhén Séni YuDum YuDum iÇtim oqLum, Hadi oL €skisi qißi oLaßiLirsén !!

K0pTuqu YéRdé ßırak !! ßu masaL ßöyLé ßitsin.. ßir ZamanLar H€R $€YiMDiN !! Artıq HiÇ ßir $éyimsiN.......

Y.O.K Artıq SaNa Ait Téq ZéRRé ßünyémdé.. Sén KoCa ßir HiÇ 0Ldun ßén'dé, €ttiqiN Téq CümLé iLé..!

ßa$qa éLLéRé SımSıkı SarıL Artık SiLdim Séni ! qit Wé ßitir ßu i$kénCéyi ! SéNi Sana ßıraktım ! YaqMuR Dü$tü qÖzLéRimé …!

SénSiz`dè Dü$érmi$ Takwimdén qünLéR … !

HiÇ ßi MaNiTa ßana aYaq ÇéqéméDi ÇéqSé son çIkan  ßiLé aYaq†a qézéMéDi …

£ski Foto ' Lar qißisin tatLı Ama éSkiSinNnNnN ....!

ßu HaYa† ßaNa HéR qüN YaPıLaN Choq BayaT Wé Kötü ß!R EsPiri

Kim SéWDi $eNi ßénİm KaDar İsTeméM SeLamıNı Artıq YaLnızım aLdım Y0LuMu AnLadın mı|¿?

ßazéN soNLar ßa$LaNqıÇtıR KaÇı$Larsa KuRtuLu$.. qéRide KaLaNLarı ÇöP Dié aTmı$ım ßhéN Köpéq oLaN ßuyuRsuN kaRı$TırsıN

ζάŁ!мѕіи aMa Laz|мSıй вaЙa hάίлѕїй aМά zάaFιМѕΊή ΆΝŁA

Káç öLüm wáЯ$á qözéé áLdım háyáTımı çöPé áTtım Tüm RüyáLaЯ Káßu$ Y!né KoЯkuy0ruMmM..!

ésKi yéRiNi KaLßimDé aRama... ѕéη qÖzümDén aKan séLé kaRı$†ıN...!!!

s£vméy! ßiLmiYorsaN Ta$ımA 0 YüRéĞi
edit

Hiç yorum yok:

Sonraki Kayıt Önceki Kayıt
© Design 1/2 a px. · 2015 · Pattern Template by Simzu · © Content Güzel Aşk Sözleri, Sevgi Sözleri Aşk Sözleri | Günün Maçları